×

Podnikateľské misie

SARIO v rámci svojich aktivít zameraných na podporu exportu slovenských podnikateľských subjektov  a spolupráce so zahraničnými partnermi realizuje podnikateľské misie, ktoré sú spravidla sprievodným podujatím pri návštevách vysokých štátnych predstaviteľov a delegácií doma i v zahraničí.

Sú organizované najmä v spolupráci s rezortami hospodárstva a zahraničných vecí, ako podnikateľská časť medzivládnych, medzirezortných a zmiešaných komisií, ale aj ako obchodné misie na základe dopytu skupiny podnikateľských subjektov.

Realizujú sa formou podnikateľských fór s akcentom na „business to business“ (B2B alebo B2G) formát stretnutí slovenských a zahraničných firiem, s cieľom nájdenia prieniku obchodných záujmov a uplatnenia sa na  zahraničných trhoch.

HARMONOGRAM PODNIKATEĽSKÝCH MISIÍ
Prehľadný harmonogram plánovaných podnikateľských misií do zahraničia a prijatí zahraničných obchodných delegácií na Slovensku.

ARCHÍV
Informácie o uskutočnených podnikateľských misiách