Slovenská kooperačná burza

Slovenská kooperačná burza je najdôležitejším partnerským stretnutím
slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov, organizovaným agentúrou SARIO pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Od roku 2007 do roku 2013 sa podujatie konalo pod názvom
Slovenská kooperačná burza, v roku 2014 nieslo názov Exportné fórum 2014. Počínajúc rokom 2015 patrí do série podujatí SARIO BUSINESS LINK.

Toto podujatie svojou históriou, inovatívnym prístupom a významom pre slovenskú medzinárodnú kooperačnú scénu vyrástlo na jedno z  najväčších platforiem a fór obchodných, exportných a investičných príležitostí tohto druhu na Slovensku.

Podujatie je aktívnym nástrojom pri sprostredkovaní odbytu produkcie, subkontraktačných ponúk a formovaní spoločných podnikov.
Zároveň sa stala relevantnou platformou spájajúcou akademickú obec,
vedu, výskum, vývoj a firmy.

Je určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na:

  • energetiku
  • strojársky priemysel
  • automobilový priemysel
  • elektrotechnický priemysel
  • chemický priemysel
  • drevársky priemysel
  • IT  
  • inovácie, smart industry
  • elektromobilitu a mobilitu budúcnosti. 

Podujatie môže byť zamerané na určitý región, prípadne krajiny sveta s vysokým potenciálom nadviazania bilaterálnych obchodných vzťahov pre slovenské spoločnosti a ekonomiku SR, či vysokopotenciálny priemyselný sektor.  

RokMiesto konaniaPočet firiemPartnerská krajina/ ZameranieZáštita
2007Trenčín113xx
2008Banská Bystrica240Česká republikax
2009Prešov249Ruská federáciaMH SR
2010Nitra120FrancúzskoMH SR
2011Žilina139SrbskoMH SR
2012Nitra86BulharskoMH SR
2013Bratislava261Ruská federáciaMH SR
2014Bratislava149*krajiny V4, Rakúskominister hospodárstva
2015Bratislava205*Centrálna Ázia (Čína)minister hospodárstva
2016Bratislava263Automobilový priemyselMH SR l SK Press
2017Nitra84Strojársky priemyselMH SR l SK Press
2017Bratislava123Smart industryminister hospodárstva
2017Košice281Prierez sektorovminister hospodárstva
2018Nitra87Automobilové strojárstvo, elektromobilitax
2018Bratislava174Inovácie, nová mobilitaMH SR
2019Nitra107Smart industry, nová mobilitax
2019Bratislava187Inovácie made in Slovakia, mobilita budúcnosti MH SR
2020ONLINE102Šampióni slovenského priemyslu MH SR

Sprievodnými podujatiami  sú odborné konferencie, prezentácie spoločností, podpisy memoránd, okrúhle stoly, panelové diskusie.

Videozáznamy z realizovaných podujatí nájdete TU