Veľtrhy a výstavy

Veľtrhy a výstavy sú jedným z najsilnejších, všestranných a efektívnych nástrojov obchodnej a marketingovej stratégie.
 

Výstavy umožňujú presne zamieriť a zasiahnuť potrebnú cieľovú skupinu, efektívne a bez zbytočných strát. Výhodou je tiež, že zákazník príde na veľtrh za vami. Robí tak vedomé rozhodnutie vopred, že sa chce zúčastniť a venovať svoj čas a záujem výstave.

Výstavy sú relevantnou biznis platformou, ktorá umožňuje na jednom mieste realizovať projekty, aktivity aj rozhodnutia.

AKTUÁLNE VEĽTRHY A VÝSTAVY
V rámci jednotnej slovenskej expozície pod značkou Good Idea SLovakia
s podporou MH SR alebo
 
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.