Nehnuteľnosti

Jednou z kľúčových úloh SARIO pri etablovaní zahraničných investorov v Slovenskej Republike je identifikácia a ponuka vhodných lokalít.

Pre tento účel agentúra SARIO vytvorila a  spravuje databázu nehnuteľností, z ktorej v prípade požiadavky investora vytipuje a ponúka pozemky,
či objekty vhodné pre uskutočnenie investičného zámeru.

Databáza v súčasnosti obsahuje viac ako 1000 rôznych pozemkov vhodných pre priemyselné využitie, ale aj priemyselné a logistické haly či kancelárske priestory.

Na Vaše otázky radi odpovieme prostredníctvom adresy: regiony@sario.sk

Register štátom podporovaných priemyselných parkov nájdete tu: priemyselneparkyslovenska.sk/sk.