Vedecko ‒ technologické parky

Vedecko-technologický park je iniciatíva obsahovo založená na podpore komerčnej realizácie výsledkov výskumu a vývoja formou malých a stredných firiem, funkčne a ekonomicky založená na rozvoji nehnuteľností (pozemkov, budov, sietí). Je veľmi úzko prepojená s jednou alebo viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami (univerzity, akadémia, a ďalšie organizácie výskumu a vývoja štátneho sektora).
                                                                                                                                           Zdroj: ÚVSR


 

 

 

CEPIT - Central european park for innovative Technologies Bratislava

 

CEPIT – Data Center – prepared projects<br />

Kraj: Bratislavý  
Mesto: Bratislava - Vajnory
Názov parku: CEPIT – Central european park for innovative Technologies Bratislava
Voľná plocha: 633 000 m2
Typ parku: Technologický park - greenfield

 

 

Doprava
Cestná sieť: Diaľnica D1 - 3 km
Centrum: 15 km
Letisko: Bratislava 8 km / Wien-Swechat 75 km
Funkcie parku
výskum / vývoj / inovácie / vzdelávanie a daľšie zaškoľovanie / služby/ obchod / hotel /konferencie / výstavy / administratíva / business
Popis
Vedecko technologický park Cepit spĺňa v oblasti Centropy najvyššie nároky na kvalitu, ktorú vyžadujú moderné technologické firmy od vedeckej, výskumnej, inovačnej a technologickej infraštruktúry v jedinečnej synergii.

Vedecko-technologický park CEPIT sa ponúka ako platforma pre spoluprácu a výmenu skúseností v rámci svojej siete partnerov. Synergicky prepojí vedu, výskum, vzdelávanie, biznis, bývanie a voľný čas do jedného celku.
 
Projekty
Datové centrum, Energetické výskumné centrum, Centrum obchodu a služieb, Priemyselná akadémia
Galéria
CEPIT – Zoning – prepared projectsCEPIT – Locality – prepared projectsCEPIT – Energy and Research Centrum – prepared projectsCEPIT – prepared projectsCEPIT – prepared projects

 


 


Národná pozícia k Stratégii EÚ pre dunajský región http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=5817

Operačný program výskum a vývoj http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/

Operačný program vzdelávanie http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/

Operačný program informatizácia spoločnosti http://www.opis.gov.sk/