Eurofondy

Európska únia poskytuje nástroje vo forme štrukturálnych fondov, ktoré slúžia na podporu etablovaných spoločností na Slovensku.

Slovenská republika sa pri využívaní štrukturálnych fondov zameriava na niekoľko kľúčových sektorov pre hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti, pričom jedným z nich je výskum, vývoj a inovácie.

Zoznam operačných programov s príslušnými výzvami sú dostupné tu.