Patent box

Slovenská republika poskytuje formu podpory duševného vlastníctva vo forme patent boxu, špeciálneho daňového režimu, ktorý oslobodzuje príjmy z intelektuálneho vlastníctva nadobudnutého vďaka aktivitám vedy a výskumu.
 
Tento režim prináša oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb:
 

 
V prípade otázok nás, prosím neváhajte kontaktovať na invest@sario.sk.