R&D inštitúcie v SR

Slovenské výskumno-vývojové prostredie je tvorené viacerými dlhodobo etablovanými lokálnymi R&D inštitúciami, ale rastúci trend zaznamenávame aj v príleve zahraničných investícií do R&D.

Tieto inštitúcie vykonávajú výskumno-vývojové aktivity v prevažnej miere
so zameraním na technické a prírodné vedy. Počas uplynulých rokov sa na Slovensku vybudovalo zaujímavé zloženie R&D inštitúcií, ktoré sú pripravené na spoluprácu so zahraničnými investormi na riešení projektových úloh. Výskum a vývoj sa tak stáva kľúčovým pre ďalší rozvoj slovenského priemyslu.

R&D prostredie na Slovensku

 • priemyselné združenia a klastre
 • firmy so zameraním na vývoj ICT a software
 • firmy poskytujúce inžinierske služby
 • vedecko-technické parky
 • budovanie regionálnych inovačných centier
 • agentúry pre podporu R&D
 • univerzity
 • biznis inovačné centrá a inkubátory
 • zahraničné R&D centrá
 • priemyselné R&D organizácie
 • ústavy Slovenskej akadémie vied
 • budovanie nových 45 centier excelentnosti