Košický región

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Podľa počtu obyvateľov sa radí na druhé miesto medzi krajmi. Z geografického hľadiska je tvorený dvoma veľkými útvarmi Východoslovenskou nížinou a horským systémom SpišskoGemerský kras.

Cely odsek vymazat a nahradit to: Košický kraj je administratívnym, priemyselným, obchodným, ekonomickým a kultúrnym centrom východného Slovenska. Región susedí s Prešovským a Banskobystrickým krajom a hraničí s Maďarskom a Ukrajinou. Je rozedelený do 11 okresov.

Medzi silné stránky regiónu patria: priemyselný charakter kraja zahrňajúci všetky odvetvia; možnosť využívania prírodných zdrojov (mastenec, magnezit, vápenec, biela soľ); dostatok stavebných kapacít pre priemyselné budovy, bytovú výstavbu a infraštruktúru; dostatok kvalifikovanej pracovnej sily s vysokoškolským vzdelaním; kultúrne dedičstvo spolu s veľkým prírodným bohatstvom predstavujú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu; Východoslvenská nížina a jej pôdny a klimatický potenciál; medzinárodné letisko Košice; stanice kombinovanej dopravy a širokorozchodných železníc poskytujú možnosť prekladkovej dopravy do východnej Európy; centrum vzdelávania, vedy a kultúry. IT sektor je silne zastúpený známymi IT spoločnosťami a je centrom pre firmy výskum v oblasti IT ako napr.
T-systems, AT&T, Visma, Fpt and GlobalLogic. Taktiež ďalší významní investori v regióne sú US Steel, BSH Drives and Pumps, Magneti Marelli, Magna PT, Unomedical a Minebea.

Podrobnejšie informácie získate stiahnutím kompletnej analýzy - Košický kraj v číslach.

Okrem týchto štatistických informácií môže SARIO potenciálnym investorom vypracovať na mieru šité analýzy dostupnosti pracovnej sily
v danom región , vrátane zoznamov najväčších miestnych zamestnávateľov a prípadných dodávateľov.