Drevospracujúci priemysel

Drevospracujúci priemysel má v slovenskej ekonomike stále pomerne malý podiel, avšak v poslednom období bol zaznamenaný výraznejší prílev zahraničných investícií aj do tejto oblasti.

Niekdajšie štátne píly boli sčasti prevzaté zahraničnými spoločnosťami. Najstabilnejším odvetvím drevospracujúceho priemyslu je celulózo-papierenský priemysel. Spoločnosti spracúvajúce drevo je možné rozdeliť do troch skupín: píly, celulózky a papierne a producenti nábytku.

Lokálne, slovenské píly sú zvyčajne malé a využívajú zastaralú technológiu. Vo všeobecnosti bol rast v tomto sektore spôsobený najmä zahraničnými investíciami. Väčšina pôvodne slovenských väčších píl bola prevzatá zahraničnými spoločnosťami. Jednou z výnimiek je Smrečina Banská Bystrica, spracovateľ ihličnatého dreva, ktorá je stále v rukách
slovenských vlastníkov.

Spotreba papiera na Slovensku je pomerne vysoká, viac než 85 kg na obyvateľa ročne, ale aj napriek tomu je domáca spotreba nižšia než produkcia. Producenti nábytku v Slovenskej republike sa sústrdujú najmä na export. Predaj nábytku síce stále rastie, ale domáci trh je pomerne malý. Dostatok drevnej hmoty naznačuje, že Slovensko má predpoklad stať sa nábytkárskou veľmocou.