Diverzifikačné služby

Diverzifikačné služby
sú novou aktivitou agentúry SARIO zameranou na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu.

Pôsobí vaša firma v oblastiach ako elektrotechnika, strojárstvo, progresívne materiály či IT, a zároveň inovácie jej nie sú cudzie? Potom sú naše diverzifikačné služby určené práve pre vás!

V nových sektoroch vám pomôžeme zužitkovať skúsenosti a technologický potenciál vašej firmy, ako aj nájsť nových obchodných partnerov na Slovensku aj v zahraničí.

Diverzifikačné služby SARIO aktuálne systematicky pracujú so štyrmi sektormi: vesmírny priemysel, letecký priemysel, ekologická a smart mobilita, zdravotnícke technológie.

Naše bezplatné konzultačné služby sa však nevzťahujú iba na ne, zohľadňujú vždy aj aktuálne zameranie zainteresovanej spoločnosti a s ním súvisiace relevantné sektory.

V prípade záujmu o Diverzifikačné služby SARIO, vyplňte prosím tento formulár.Vesmírny sektor 
Prvým sektorom diverzifikačných služieb je vesmírny priemysel, ktorý so sebou prináša nielen špičkové technológie, ale aj vysokú návratnosť investícií. Zároveň otvára široké možnosti zapojenia sa aj pre firmy aktuálne pôsobiace v rôznych iných sektoroch, najmä elektrotechnike, strojárstve a IT.

Letecký sektor         
Letecký sektor je významne rastúcou oblasťou, ktorá prináša nové možnosti pre dodávateľov v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom alebo IT sektore. V priebehu roka 2019 boli v rámci diverzifikačných služieb SARIO v tomto sektore spustené prvé aktivity, ktoré plánujeme ďalej naplno rozvíjať v roku 2020.

Podujatia v roku 2021

Podujatia v roku 2020

Webináre​
Podujatia v roku 2019

Slovak Space Tech Day
Getting Into Space


Všetky služby sú poskytované bezplatne.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte:
E: michal.brichta@sario.sk, Tímlíder pre Diverzifikačné služby SARIO