Podpora pri vstupe do vesmírneho sektora

Podpora pri vstupe do vesmírneho sektora pre slovenské firmy 

Európska vesmírna ekonomika je jednou z najkonkuren­cieschopnejších na svete. Zamestnáva viac ako 230 tis. pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú až na 62 mld. eur. Počet zamestnancov, ako aj tržby sektora každým rokom dynamicky rastú. Mení sa pritom celkový charakter sektora, kým v minulosti bol výhradnou doménou štátnych projektov a veľkých korporácií, dnes sú dôležitou súčasťou jeho dodávateľskej siete aj malé a stredné podniky.

Podpora pri hľadaní partnerov alebo odberateľov na Slovensku 

Aktuálne na Slovensku vo vesmírnom sektore pôsobí viac ako 20 spoločností, väčšina z nich sa venuje vývoju a výrobe komponentov pre satelity alebo softvérovým riešeniam využívajúcim satelitné dáta. Okrem toho tiež evidujeme desiatky firiem pôsobiacich v oblasti elektrotechniky, strojárstva, vývoja progresívnych materiálov alebo IT, ktoré majú silný technologický potenciál na vstup do vesmírnej oblasti.
Pokiaľ vaša firma pôsobí v týchto oblastiach a zároveň inovácie jej nie sú cudzie, máte skvelý predpoklad pridať sa k nim.

Podpora pri hľadaní partnerov alebo odberateľov v zahraničí
 

Agentúra SARIO v rámci svojich diverzifikačných aktivít pomáha spoločnostiam už pôsobiacim vo vesmírnom sektore nájsť partnerov v zahraničí. Pre tieto potreby neustále rozširujeme našu medzinárodnú partnerskú sieť, v ktorej sa okrem Európskej vesmírnej agentúry nachádza viac ako 100 vesmírnych agentúr, priemyselných asociácií, klastrov a zahraničných firiem.

Aktivity vo vesmírnej oblasti zahŕňajú:
  • Konzultácie o potenciáli sektora a možnostiach vstupu do vesmírneho priemyslu.
  • Prepájanie s potenciálnymi obchodnými partnermi doma a v zahraničí (matchmakingový program počas podujatí alebo ad hoc sprostredkované b2b stretnutia).
  • Prepájanie s potenciálnymi výskumno-vývojovými partnermi doma a v zahraničí (vrátane podpory pri zapájaní sa do projektových výziev ako napríklad Horizont 2020, ESA PECS,...). 
Plány SARIO pre vesmírny sektor na rok 2020.

Všetky služby sú poskytované bezplatne. 

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte sa obrátiť na:                        Michal Brichta, tímlíder pre Diverzifikačné aktivity,
E:michal.brichta@sario.sk