Starostlivosť o investorov

Oddelenie etablovaných spoločností je moderným a kvalifikovaným poskytovateľom služieb podporujúcich reinvestičné aktivity zahraničných etablovaných investorov na Slovensku.

Cieľom agentúry je stať sa partnerom zahraničných investorov a asistovať pri riešení ich komplexných problémov, požiadaviek a ambícii expandovať. Služby ponúkané oddelením etablovaných spoločností sú kategorizované do troch skupín: operatívne služby, reinvestičné služby
a strategické služby.

Prečo  využiť služby oddelenia etablovaných spoločností?

 • bohaté skúsenosti v oblasti podpory podnikateľských a investičných aktivít
 • štatút štátnej inštitúcie
 • služby sú bezplatné
 • prítomnosť v každom kraji Slovenskej republiky
 • individuálny prístup ku klientom
 • pravidelne aktualizovaná databáza existujúcich investorov


Služby

Operatívne služby

 • podporné/poradenské služby v spolupráci s ISA
 • asistencia pri získavaní pracovných povolení a povolení na pobyt na územi SR
 • asistencia pri relokáciach
 • systematické riešeni problémov na úrovni samospráv a štátnej správy
 • asistencia pri získavaní investičného kapitálu (fundraising)
Reinvestičné služby
 • poradenstvo pri príprave a realizácií expanzií
 • asistencia pri tendrovaní s cieľom optimalizovať náklady investora
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti investorov formou workshopov, tréningov a školení
Strategické služby
 • podpora inovácií R&D aktivít
 • lobovanie na lokálnej a štátnej úrovni
 • spoločenský networking, resp. udržovanie vzájomne užitočných podnikateľských vzťahov (napr. s univerzitami a podobne)

Inovačné služby SARIO
platforma SARIO prepájajúca potreby veľkých investorov pôsobiacich na Slovensku s kapacitami a potenciálom najinovatívnejších slovenských technologických firiem


Inovačné služby SARIO sú zamerané najmä na:
Priemysel: automatizáciu, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, digitálnu továreň
Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo
Sektor služieb: automatizáciu, outsourcing, kybernetickú bezpečnosť, veľké dáta a umelú inteligenciu