Aktuálne podmienky investičnej pomoci a relokácia občanov tretích krajín - správa z webinára

pondelok, 20. február 2023
Dňa 14. februára sa uskutočnil online seminár Francúzsko-slovenskej obchodnej komory (FSOK) s témou „Aktuálne podmienky investičnej pomoci a relokácia občanov tretích krajín,“ na ktorom participovali taktiež zástupkyne odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Webinár bol určený pre členov FSOK.

Prvá časť programu bola okrem predstavenia služieb agentúry SARIO venovaná primárne nedávnym zmenám v schéme investičnej pomoci, ktoré sú v platnosti od začiatku roku 2023. Táto schéma je relevantná nielen pre nových potenciálnych investorov z Francúzska, ale aj pre francúzske spoločnosti, ktoré na Slovensku už pôsobia a majú záujem o expanziu svojich aktivít v oblasti priemyselnej výroby, technologických centier alebo centier podnikových služieb.

V druhej časti webinára bolo predstavené Nariadenie vlády Slovenskej republiky 269/2022 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum relokovaným štátnym príslušníkom tretej krajiny a ich rodinným príslušníkom. Toto pomerne nové nariadenie výrazne zjednodušuje zamestnávanie odborníkov z krajín mimo EÚ či už z pohľadu byrokratickej záťaže alebo dĺžky procesu vybavenia víz. Aj vďaka priamej účasti SARIO sa od začiatku účinnosti nariadenia počas uplynulých deviatich mesiacov podarilo relokovať vyše stovky vysoko-kvalifikovaných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Záznam webinára 

Investičná pomoc 2023 

Pre viac informácií o týchto témach sa neváhajte obrátiť na odbor investičných projektov prostredníctvom invest@sario.sk.