​Bohatá jar Slovenskej vesmírnej kancelárie

štvrtok, 11. máj 2023
Bohatá jar Slovenskej vesmírnej kancelárie

Jarné aktivity Slovenskej vesmírnej kancelárie SARIO (SVK) prilákali stovky domácich aj zahraničných účastníkov a priniesli nové firmy v sektore aj konkrétne projektové spolupráce.
  • Víťazný tím slovenského kola hackathonu ActInSpace organizovaného SVK, sa zúčastnil svetového finále vo Francúzsku. V silnej konkurencii tímov z 34 krajín sa so svojím projektom Predchádzanie kolíziám kozmických lodí umiestnil v prvej päťke. 
  • Prvý kvartál tohto roka zároveň priniesol aj výrazné rozšírenie regionálnych aktivít. Oficiálne sa spustil druhý ročník vesmírneho biznis inkubátora Spaceport_SK s 8 inkubovanými startupmi zameranými na oblasti robotiky, vesmírnej bezpečnosti alebo biotechnológií.
  • V rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce bolo úspešne realizované kooperačné podujatie s Luxemburskou vesmírnou agentúrou. Online podujatia sa zúčastnilo 20 firiem z oblasti vesmírnej ekonomiky.
  • V tomto období vrcholila tiež podpora zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do prvej ESA výzvy v rámci pridruženého členstva SR. Bol zaznamenaný výrazný nárast záujmu o podanie projektov ako aj zapojených medzinárodných partnerov, napr. z Francúzska, Portugalska alebo Nemecka.
  • Vymenovanie riaditeľa SVK do pozície predsedu novovytvoreného Európskeho podvýboru Medzinárodnej astronautickej federácie IAF posilní záujmy a aktívne zapojenie slovenských entít.
  • V rámci zastrešovania odborných a popularizačných podujatí spolu so Zväzom slovenských vedecko technických spoločností, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ESA spoluorganizovala SVK Deň ESA na Slovensku. Podujatie prinieslo zaujímavé vystúpenia a diskusie zástupcov firiem, ESA, ako aj astronautov a výskumníkov.
  • V prvom kvartáli boli tiež zorganizované popularizačné podujatia na výstave COSMOS DISCOVERY (Vesmírny biznis na Slovensku, Ako sa stať kozmonautom), Introduction to Space Generation Advisory Council na Slovenskej technickej univerzite. 

                        — 

Aktuálne SVK pripravuje štvrtý ročník podujatia Emerging Space, ktorý sa bude konať 30. 5. – 1. 6. 2023.

      Emerging Space 2023
Podujatie je zamerané na aktuálne trendy vo vesmírnom sektore s dôrazom na nové ekosystémy, sektorových hráčov a technologické oblasti. Zúčastnia sa ho popredné osobnosti európskeho a svetového vesmírneho sektora vrátane vedúcich zástupcov ESA, EUSPA, Medzinárodnej astronautickej federácie, či kľúčových priemyselných aktérov ako Thales Alenia Space, Airbus, Ariane Group alebo GMV. Registrácia je otvorená.