Brexit — Informácie pre podnikateľov

Všeobecné informácie o brexite pre občanov a podniky nájdete v priloženom dokumente alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V prípade ďalších otázok súvisiacich s brexitom, ktoré sú v kompetencii MH SR napíšte na e-mailovú adresu brexit@mhsr.sk.

Brexit info pre občanov a podniky MZVaEZ