Fórum „Business Meets Research“ v Luxembursku

streda, 19. máj 2010
Luxemburg

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR a Obchodno-ekonomickým oddelením Ministerstva hospodárstva SR v Bruseli zorganizovala účasť zástupcov slovenských univerzít a výskumných inštitúcií na fóre „Business Meets Research“ v Luxemburgu.

 

Vzdelanie, výskum, inovácie a nové technológie prispievajú k ekonomickému rastu, k tvorbe nových pracovných miest a zároveň sa stávajú kľúčovým faktorom, ktorý z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje konkurencieschopnosť krajiny – tak by sa dala v stručnosti charakterizovať hlavná myšlienka 3. ročníka podujatia, ktoré pripravila Luxemburská národná agentúra pre inovácie a výskum „LuxInnovation“ v konferenčnom centre luxemburskej obchodnej komory. Fórum otvoril Marco Walentiny, riaditeľ sekcie pre vedu a výskum Ministerstva hospodárstva a zahraničného obchodu Luxemburska, ktorý privítal slovenskú delegáciu a pozval účastníkov fóra do slovenského stánku.

 

V rámci podujatia sa na workshopoch stretli výskumníci a podnikatelia, aby si vymenili najnovšie informácie o výskume a vývoji v oblastiach ako ICT, eko-technológie, biotechnológie, výskum nových materiálov, vesmírny výskum, či obnoviteľné energie. Cieľom fóra bolo podporiť rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu a hľadať možnosti zapojenia sa do spoločných projektov aj s využitím štrukturálnych fondov EÚ.

 

Paralelnou akciou fóra boli kooperačné rokovania slovenských účastníkov s luxemburskými výskumnými a vedeckými inštitúciami podľa vopred pripraveného plánu rokovaní v slovenskom stánku v networking centre. Zástupkyňa agentúry SARIO Mária Mikušová poskytovala informácie o súčasnom investičnom a ekonomickom prostredí Slovenska, o možnostiach rozvoja spolupráce v oblasti vedy a výskumu, ako aj možnostiach získania stimulov pre vedu a výskum a o podpore agentúry SARIO v týchto oblastiach.