Konzultačný deň — Výzvy a vyhliadky maďarskej ekonomiky

štvrtok, 15. december 2022
Dňa 7. 12. 2022 zorganizovala agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Маďarsku pre slovenské spoločnosti online konzultačný deň s názvom Výzvy a vyhliadky maďarskej ekonomiky.

Počas online príspevku sme sa zamerali na otázky spojené s ekonomickým rozvojom Maďarska, aktuálne problémy a výzvy, ktorým čelí maďarská ekonomika v kontexte energetickej krízy aj protiruských sankcií zo strany EÚ či na ďalšie ekonomicko-inštitucionálne záležitosti. 

Po krátkom úvode zo strany agentúry SARIO vystúpil so svojím príspevkom Attila Szép, ekonomický diplomat pôsobiaci na Veľvyslanectve SR v Budapešti. 

V priebehu konzultačného dňa sa diskutovalo o viacerých témach vrátane dostavby elektrárne PAKS II, vytvorenia nového Ministerstva pre energetiku aj aktuálnych rozbehnutých investičných projektoch.

Na konzultačnom dni sa zúčastnilo celkovo 12 slovenských spoločností, predovšetkým zo segmentu energetiky, strojárstva, priemyselnej automatizácie, poľnohospodárstva a potravinárstva, ale aj obchodu, automobilového segmentu či informačno-komunikačných technológií.