×

Memorandum o spolupráci s VÚC Banská Bystrica

Location
SARIO

 

Memorandum o spolupráci podpísal Róbert Šimončič, poverený riadením Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimírom Maňkom.

 

Banskobystrický samosprávny kraj sa tak stal piatym VÚC (po Trnave, Prešove, Košiciach a Nitre), ktorý má s agentúrou SARIO zmluvný vzťah v oblasti podpory investícií a vytvárania výrobno – exportných kooperácií v rámci regiónu.

 

Róbert Šimončič pri podpise konštatoval, že nejde len o formálny krok, ale o skutočné  zintenzívnenie spolupráce medzi SARIO a VÚC Banská Bystrica. Podľa predsedu Banskobystrického VÚC by v blízkej budúcnosti privítali významnejšie investície, ktoré by znížili nezamestnanosť a podporili ekonomickú stabilitu v regióne.