Národná expozícia na výstave Electronica 2022 v Mníchove

streda, 23. november 2022
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 15.–18. novembra 2022 pripravila pre desať slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom veľtrhu Electronica 2022 v nemeckom Mníchove.

Veľtrh Electronica v Mníchove je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejších veľtrhov v oblasti elektroniky. Veľtrh ponúkol excelentnú príležitosť prezentovať produkty z oblasti elektrotechnického priemyslu na tomto špecializovanom fóre s globálnou reputáciou a účasťou. Podujatie sa organizuje len každé 2 roky, čo ho robí ešte prestížnejším.

Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo 10 slovenských spoločností.

Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojej produkcie a služieb a nadviazali nové obchodné kontakty s cieľom rozvoja svojich exportných aktivít.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje národné expozície SR v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí desiatky národných expozícií.