Národná expozícia na výstave Global Industrie 2023 v Lyone

utorok, 14. marec 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v termíne 07.–10. marca 2023 pripravila pre sedem slovenských spoločností platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na medzinárodnom veľtrhu Global Industrie 2023 v Lyone, Francúzska republika.
 
Veľtrh Global Industrie vznikol spojením 4 samostatných doplnkových výstav: MIDEST (priemyselné subdodávky), SMART INDUSTRIES (inteligentný, efektívny a digitálny priemysel), INDUSTRIE (výrobné technológie a zariadenia) a TOLEXPO (riešenia a zariadenia pre plechy, obrábanie kovov), čím sa vytvorilo najväčšie priemyselné podujatie európskej dimenzie vo Francúzsku.
 
Slovensko bolo na výstave zastúpené národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, v ktorom sa prezentovalo sedem slovenských spoločností. Spoločnosti prezentovali svoju podnikateľskú činnosť, predstavili zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov a nadviazali obchodné kontakty.
 

Cieľom účasti slovenských malých a stredných podnikov na expozícii Global Industrie 2023 bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať nové obchodné kontakty s cieľom exportu svojich výrobkov a služieb do Francúzska.

Význam participácie Slovenska na veľtrhu Global Industrie 2023 podporili svojou návštevou aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Mgr. Igor Slobodník a ekonomický diplomat ZÚ SR v Paríži Tomáš Šefranko, ktorí počas svojej návštevy na expozícii diskutovali so zástupcami  zúčastnených spoločností o ich výrobnom programe a o možnostiach obchodovania na francúzskom trhu.