Návšteva japonského veľvyslanca v SR

piatok, 30. apríl 2010
SARIO

 

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel sa stretol s veľvyslancom Japonska v SR Yoshiom Nomotom. Témou rokovania bola aktuálna ekonomická a hospodárska situácia oboch krajín v kontexte svetovej hospodárskej krízy ako aj aktivity, ktoré majú prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v oblasti investícií a obchodu.

 

Najaktuálnejším pripravovaným podujatím je obchodná misia japonských firiem na Slovensko (Nippon Keidanren), ktorá sa uskutoční v júli tohto roka a investičný seminár spojený s prezentáciou slovenského podnikateľského prostredia a investičných možností, naplánovaný v treťom štvrťroku tohto roka.

 

Vedúca Odboru medzinárodných vzťahov a generovania investičných projektov SARIO Barbora Miklošková japonského hosťa v tejto súvislosti informovala o dvoch úspešných minuloročných podujatiach investičného charakteru zameraných na aplikáciu výskumu a vývoja do do praxe, ktoré agentúra SARIO pripravila v Osake a v Tokiu za účasti japonských podnikateľských subjektov, akademickej obce a miestnej samosprávy.

 

Podľa Barbory Mikloškovej sa doteraz prostredníctvom agentúry SARIO podarilo zrealizovať 10 investičných projektov japonských spoločností na Slovensku v celkovom objeme cca. 230 miliónov eur s plánovaným počtom takmer 3000 nových pracovných príležitostí.

 

Teritoriálny manažér Sekcie zahraničného obchodu SARIO Ondrej Deberecéni konštatoval, že export SR do Japonska v minulom roku medziročne poklesol približne o 196 miliónov eur. K našim najvýznamnejším vývozným artiklom patria obrábacie a stavebné stroje, chemické a farmaceutické produkty, pivo, víno, nábytok a drevené hračky, keramika a sklárske výrobky. Z Japonska zasa dovážame predovšetkým stroje a prepravné zariadenia, priemyselné výrobky a chemikálie.