×
08.12.2009

Návšteva vietnamskej obchodnej radkyne

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel privítal obchodnú radkyňu veľvyslanectva Vietnamskej socialistickej republiky so sídlom vo Viedni Nguyen Thi Thu Houng.
Hlavnou témou rokovania bolo pripravované Slovensko – vietnamské obchodné fórum, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2009 pri príležitosti návštevy vietnamského prezidenta na Slovensku (https://www.sario.sk/?slovenskovietnamske-obchodne-forum). 
Juraj Kiesel vietnamskej hostke predstavil agentúru SARIO ako koordinátora ďalšej spolupráce medzi slovenskými a vietnamskými firmami a zároveň platformu na vytváranie výrobno – exportných kooperácií. „Môžem Vás ubezpečiť, že agentúra SARIO urobí všetko pre úspech podujatia, na ktoré sa už doteraz zaregistrovalo 78 vietnamských a 69 slovenských podnikateľských subjektov“ – konštatoval generálny riaditeľ SARIO.
Obchodná radkyňa sa poďakovala za prípravu Slovensko – vietnamského obchodného fóra a vyslovila želanie, aby podujatie spojené s prezidentskou návštevou prehĺbilo spoluprácu medzi oboma krajinami.