Nová metodika práce SARIO s investormi

utorok, 06. apríl 2010
SARIO

Na základe podpisov memoránd o spolupráci s vyššími územnými celkami (VÚC), pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO novú metodiku práce s investormi a regiónmi.
Po vzájomnom prelinkovaní webových stránok s ponukami investičných a exportných príležitostí medzi agentúrou SARIO a jednotlivými VÚC zorganizuje pre registrovaných, ale aj nových investorov pridelený projektový manažér sekcie Priamych zahraničných investícií SARIO v spolupráci s regionálnymi kanceláriami SARIO a vedúcimi pracovníkmi regionálneho rozvoja VÚC rokovania priamo v regióne. „Ak to z časového hľadiska nebude možné, tak pripravíme v agentúre SARIO videokonferenciu, v rámci ktorej budú na diaľku rokovať investori s kompetentnými predstaviteľmi vybraného regiónu o reálnych možnostiach investovania“ – vyhlásil generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel a dodal, že agentúra SARIO po desiatich rokoch práce s investormi prechádza na nový, dynamický model – metodiku práce s investormi za úzkej súčinnosti regiónov. „Nová situácia, spôsobená predovšetkým globálnou krízou, keď sú všeobecne utlmené investície na celom svete, si vyžaduje nové metódy a prístupy. Musíme byť dynamickejší a operatívnejší“ – konštatoval generálny riaditeľ SARIO.
Nový model na báze videokonferencie bude agentúra SARIO uplatňovať aj pri podpore exportu počas zahraničných obchodných misií.