Podnikateľská misia v Perme

V dňoch 4. – 7. septembra 2018 sa uskutočnila podnikateľská misia do Ruskej federácie do mesta Perm, ktorej organizáciu zastrešila agentúra SARIO. Hlavným cieľom misie bolo posilnenie ekonomických a obchodných vzťahov medzi slovenskými a permskými podnikateľskými subjektmi.

Otvorenie oficiálneho programu podnikateľskej misie prevzali honorárny konzul Slovenskej republiky v Perme, Boris Abramovič Švajcer spoločne s ekonomickým diplomatom Slovenskej republiky z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve, Danielom Duchoňom. Obaja vo svojich príhovoroch ocenili rozvoj ekonomických vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom, no zdôraznili aj dosiaľ nevyužitý potenciál nachádzajúci sa v spolupráci obchodných spoločností zo širokého spektra priemyslu a obchodu. 
Účastníkov pozdravil aj riaditeľ Centra pre podporu exportu Permského kraja Timur Enestovič Arutjunov.

9 slovenských podnikateľských subjektov zo strojárskeho, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu využilo priestor na rokovanie so svojimi potenciálnymi ruskými partnermi.
Niekoľko slovenských firiem,  Valivé ložiská P&M, Malý gazda, Eurocoffee, ŠTRBSKÉ PRESSO a Formana, si už na mieste vytvorili základy pre perspektívnu obchodnú spoluprácu. Miestne spoločnosti prejavili veľký záujem o užšiu spoluprácu, čo dokazovali aj zorganizované návštevy v tamojších výrobných závodoch v sektore strojárstva a potravinárskeho priemyslu.

Slovenskú delegáciu poctil svojou prítomnosťou aj vicepremiér a minister priemyslu, podnikania a obchodu Permského kraja, Aleksej Valerjevič Čibisov, ktorý ocenil iniciatívu a snahy agentúry SARIO smerujúce k rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi Ruskou federáciou a Slovenskom, s dôrazom na aktivity v Permskom kraji.

O tom, že Permský kraj neponúka len vhodné obchodné a investičné podmienky sa mohli účastníci misie presvedčiť počas vedecko-technickej konferencie, na ktorej boli prezentované inovačné technológie odborníkmi z miestnych univerzít, predovšetkým z oblasti medicíny, elektrotechniky a chemického priemyslu.

Podnikateľská misia do mesta Perm sa dočkala z oboch strán veľmi pozitívnych ohlasov, je možné vidieť aj reálne výsledky obchodných stretnutí. V najbližšom období preto očakávame príchod permskej delegácie na Slovensko.