Predstavenie slovenského vesmírneho sektora na Advanced Engineering 2021

pondelok, 08. november 2021
V dňoch 3. a 4. novembra 2021 sa zástupkyne Odboru investičných projektov (OIP) agentúry SARIO zúčastnili dvanásteho ročníka veľtrhu Advanced Engineering v anglickom Birminghame. Toto multisektorovo zamerané podujatie, zložené z konferenčnej a výstavnej časti, poskytlo príležitosť na prezentáciu firiem v rámci automobilového a letecko-vesmírneho sektora či odvetvia medicínskych zariadení.

Počas druhého dňa podujatia odprezentovala konzultantka OIP Simona Jurkovičová v rámci Aero-Space Engineering Forum potenciál slovenského vesmírneho sektora. Prezentácia s názvom Spinning-in Towards Space Economy priniesla bližšie informácie o hlavných pilieroch tohto ekosystému v podobe predstavenia spoločností aktívnych v tomto sektore, relevantných R&D inštitúcií a univerzít, ako aj diverzifikačného potenciálu spoločností z automobilového, strojárskeho, elektrotechnického či ICT sektora.

Prezentácia zastrešovala taktiež predstavenie projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie a jej aktivít.