SARIO bude spolupracovať s ruskou bankou

streda, 03. február 2010
SARIO

O možnostiach vzájomnej spolupráce rokoval generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Juraj Kiesel s vrcholovým manažmentom Prvej česko-ruskej banky.
Cieľom spolupráce je podpora rozvoja investícií a obchodu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v súčinnosti so zastupiteľským úradom SR v Moskve.
Ruská banka prezentovala záujem rozvíjať svoje aktivity v Slovenskej republike, pričom chce užšie spolupracovať s agentúrou SARIO.
Za účasti SARIO sa na žiadosť ruskej strany uskutočnilo aj stretnutie zástupcov ruskej banky s predsedom zahraničného výboru NR SR Jurajom Horváthom a poslankyňou NR SR Ľubicou Roškovou, ktorí podporili myšlienku vzájomnej spoluprácu SARIO a Prvej česko-ruskej banky v oblasti rozvoja investícií a obchodu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou.