×

SARIO na Nórsko-Slovenskom obchodnom fóre

Location
Oslo, Nórsko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO pripravila v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Nórsku a Nemecko-Nórskou obchodnou komorou Nórsko-Slovenské obchodné fórum. Zástupca agentúry SARIO Juraj Haško, prezentoval obchodno-investičné prostredie v Slovenskej republike zamerané na export slovenských výrobkov do Nórska a zároveň na prilákanie väčšieho množstva nórskych investícií do SR. Na podujatí sa zúčastnili spoločnosti z oblasti strojárenstva, stavebníctva, obnoviteľných zdrojov energie, metalurgie, výskumu a vedy. Agentúra SARIO nórskej strane odprezentovala možnosti užšej spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý má rozvinuté bilaterálne vzťahy s regiónom More og Romsdal a pripravuje v septembri tohto roku misiu nórskych firiem do mesta Prešov. Následne v októbri bude agentúra SARIO spolu s partnerskou organizáciou Innovation Norway z Oslo participovať na príprave tretieho dňa oficiálnej Nórskej kráľovskej návštevy v SR, v rámci ktorej sú naplánované okrúhle stoly a panelové diskusie pre oblasti obnoviteľných zdrojov energie, infraštruktúry a zbrojárskeho priemyslu. Na Obchodnom fóre sa za nórsku stranu zúčastnilo 25 spoločností a za slovenskú stranu 10: BAAS, BRDO Investment, Constructa, STU Bratislava, Výskumný ústav zváračský, Opthal Astermed, Way Industry, EVPU a SPINEA, ktorá zároveň zastupovala Klaster pre robotizáciu a automatizáciu.