SARIO na podnikateľskej misii v Monaku a Nice

V dňoch 04.—08. marca 2019 sa uskutočnila podnikateľská misia do Monaka a Nice, počas ktorej prebehla ekonomická konferencia a business fórum podnikateľov v Monaku.

Podujatie zorganizovali Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectvom SR v Paríži a agentúrou SARIO. Úlohou podnikateľskej misie bolo umožnenie nadviazania obchodných kontaktov pre slovenských podnikateľov, s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov a služieb do daného teritória., priblížiť lokálnym podnikateľom a zástupcom organizácií investičnú atraktivitu Slovenska, upriamiť pozornosť na možnosti investovania na Slovensku a výhody s tým spojené, ako aj oboznámiť podnikateľov s priaznivým ekonomickým vývojom Slovenskej republiky.


 
Podujatie otvorili prezidenti Monaco Economic Board a SOPK. Za Monaco Economic Board mal prezentáciu o ekonomickom prostredí Monaka aj riaditeľ Monaco Chamber of Commerce. Po príhovore veľvyslanca Slovenskej republiky v Paríži sa predstavil s prezentáciou za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru riaditeľ útvaru EÚ SOPK. Záverom konferencie prezentoval zástupca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) aktuálne makroekonomické ukazovatele Slovenska, najsilnejšie sektory slovenského hospodárstva a investičné možnosti pre monackých podnikateľov.


 
Zástupcovia agentúry SARIO absolvovali desiatky B2B rokovaní s účastníkmi podujatia. Zo strany Monaka sa zúčastnilo 25 monackých spoločností, ktoré  absolvovali približne 80 rokovaní. Podnikatelia boli z rôznych sektorov a mali záujem o investovanie, obchodovanie aj vytváranie partnerstiev so slovenskými firmami, web development, e-commerce, energetiku, software aj kozmetiku.

Zo strany zástupcov Monaco Ecomonic Board bol prejavený záujem
o pripravované podujatie Slovenská kooperačná burza Nitra 2019
a spoluprácu v oblasti start-up a scale-up inovatívnych firiem.


 
Súčasťou podnikateľskej misie bola aj návšteva MonacoTech v Monaku
a Team Côte d'Azure v Nice, Francúzsko. MonacoTech je inkubátor pre inovatívne start-upy, ktorý nie je určený iba pre monacké tímy, ale aj pre zahraničné. V Team Côte d'Azur riaditeľka medzinárodných sietí odprezentovala delegácii informácie o regióne Nice a technologickom parku Sofia Antipolis, predstavila služby ich tímu a to, akým spôsobom priťahujú investície do regiónu.Na túto návštevu nadväzovala prehliadka významného technologického parku Sofia Antipolis a v ňom sa nachádzajúceho inkubátoru a co-working priestoru Le Village a sídla SAP Labs France, kde bola pripravená prezentácia o spoločnosti, jej súčasných projektoch a úspechoch.


 
Ekonomická konferencia a business fórum zanechali v účastníkoch
z Monaka veľmi dobrý dojem. Mnohí z nich predtým nemali takmer žiadne informácie o Slovenskej republike, prezentácia teda významne prispela k zviditeľneniu Slovenska medzi podnikateľskými kruhmi a informovala ich
o ekonomike Slovenska a jej obchodných a investičných možnostiach. Podujatie hodnotili veľmi pozitívne aj slovenskí podnikatelia, z ktorých začali mnohí potenciálnu spoluprácu s lokálnymi firmami. Vďaka aktivitám podobného typu veríme v posilnenie vzájomnej spolupráce oboch krajín
do budúcna.