Slovensko – chorvátska spolupráca v oblasti energetiky

utorok, 13. apríl 2010
SARIO

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel privítal chorvátsku delegáciu pod vedením štátnej tajomníčky Ministerstva hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky Nataši Vujeć a veľvyslanca Chorvátskej republiky v SR Tomislava Cara.

 

Návšteva sa uskutočnila na základe záverov pracovného stretnutia predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR s partnerským Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky z 24. augusta 2009 v Záhrebe. Hlavnou témou rokovania bola otázka vzájomnej spolupráce v oblasti energetiky, ktorá vychádza z pristúpenia Chorvátska ku krajinám Visegrádskej skupiny práve v energetickom sektore.

 

Nataša Vujeć na rokovaní informovala, že Chorvátsko v súčasnosti intenzívne pracuje na projekte energetickej bezpečnosti krajiny, predovšetkým z hľadiska uskladňovania energonosičov (ropa, zemný plyn), ale aj ich prenosu a distribúcie v súlade s pravidlami  Európskej únie. „Európska únia vyžaduje vytvoriť zásoby minimálne na 90 dní, čo v súčasnosti Chorvátsko nespĺňa“ – konštatovala chorvátska štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva, práce a podnikania a dodala, že práve v tejto oblasti vidí priestor na spoluprácu slovenských a chorvátskych subjektov.

 

Prvým krokom na nadviazanie kontaktov slovenských a chorvátskych energetických spoločností by mohol byť investičný seminár naplánovaný na 13. mája 2010 v Záhrebe, realizovaný pod záštitou Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), na ktorý bola oficiálne pozvaná aj agentúra SARIO.

 

Generálny riaditeľ SARIO účasť agentúry potvrdil: „Sme pripravení poskytnúť komplexný servis pre slovenské firmy, ktoré majú potenciál uplatniť sa na chorvátskom trhu, predovšetkým v oblasti výstavby zásobníkov zemného plynu, ropných terminálov, ako aj energetickej infraštruktúry. Veľkú perspektívu vidíme aj vo vytváraní spoločných slovensko – chorvátskych podnikov, ktoré by sa mohli etablovať na trhoch tretích krajín“- dodal Juraj Kiesel.  

Riaditeľka Sekcie zahraničného obchodu Patrícia Žáčiková chorvátskych hostí informovala o príprave 4. Slovenského kooperačného veľtrhu, ktorý sa bude konať v Nitre koncom októbra tohto roka. „V rámci podujatia bude vytvorený dostatočný priestor na rozpracovanie konkrétnych slovensko-chorvátskych projektov v oblasti energetiky“- vyhlásila Patrícia Žáčiková.