Slovensko na veľtrhu Middle East Energy Dubai 2023

utorok, 14. marec 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v termíne 7. – 9. marca 2023 pripravila pre sedem slovenských malých a stredných podnikateľov platformu pre ich prezentáciu v rámci spoločnej expozície na Medzinárodnom elektrotechnickom a energetickom veľtrhu Middle East Energy Dubai 2023.

Veľtrh Middle East Energy Dubai je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu v regióne a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení. Je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

Slovenská republika bola na výstave zastúpená národným stánkom pod značkou Good Idea Slovakia organizovaným agentúrou SARIO, na ktorom sa prezentovalo 7 slovenských spoločností: Agevolt j.s.a., DPP, s.r.o., ECOFIL, spol. s.r.o., ELKOND HHK, a.s., ELTECO TECHNOLOGY s.r.o., GAMO a.s. a KIWA sk, s.r.o.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii bola možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Aktuálny harmonogram podporovaných veľtrhov a výstav pre rok 2023 je dostupný na tomto linku.