Spolupráca s Írskou obchodnou komorou

streda, 03. marec 2010
SARIO

Na tému prehĺbenia vzájomnej spolupráce rokoval generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Juraj Kiesel s predsedom Írskej obchodnej komory na Slovensku Glenom Farrellom.
„Pri pohľade na čísla o obchodnej výmene medzi Slovenskom a Írskou republikou, musím konštatovať, že je pred nami ešte veľa práce“ – vyhlásil generálny riaditeľ SARIO a dodal, že sme pripravení na podporu spoločných obchodných a investičných podujatí, ktoré by mohli súčasný stav zlepšiť. S Írskom máme v posledných rokoch pasívne obchodné saldo, pričom v roku 2008 export predstavoval 96,6 milióna Eur a import 105,7 milióna Eur. K našim najdôležitejším vývozným komoditám do Írska patria stroje, prístroje, elektronika a prepravné zariadenia. Z Írska zasa dovážame predovšetkým elektrotechnické a farmaceutické produkty.
Práve v oblasti farmaceutických a zdravotníckych výrobkov vidí najväčšiu perspektívu spolupráce predseda Írskej obchodnej komory na Slovensku: „V Bratislave chceme na jeseň zorganizovať odbornú konferenciu pre podnikateľov v oblasti farmácie a zdravotníctva, na ktorom by sme privítali účasť Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR a samozrejme agentúry SARIO“ – konštatoval Glen Farrell.
Vedúca odboru investičných vzťahov a aftercare Sekcie priamych zahraničných investícií SARIO Mária Mikušova írskeho hosťa informovala o aktuálnom podujatí „Investment & Cooperation Forum 2010", ktoré sa uskutoční 9. marca 2010 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR (https://www.sario.sk/?investment-and-cooperation-forum-slovakia-2010) a teritoriálna manažérka Sekcie zahraničného obchodu Marcela Toroková o príprave 4. Slovenskej kooperačnej burzy v Nitre, počas ktorej by bolo možné zrealizovať okrúhly stôl na tému podnikania vo farmaceutickom priemysle. Predseda Írskej obchodnej komory na Slovensku označil ich účasť na oboch podujatiach za veľmi prospešnú.
Generálny riaditeľ SARIO v rámci prehĺbenia spolupráce navrhol predsedovi Írskej obchodnej komory na Slovensku možnosť výmeny aktuálnych informácií aj prostredníctvom prelinkovania webových stránok, čo sa rovnako stretlo s pozitívnou odozvou druhej strany.