Workshop | Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

utorok, 31. január 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spoločne s klastrom priemyselných inovácií INOVATO a fínskou spoločnosťou Solved zorganizovala 24. januára 2023 poldenný workshop zameraný na zdieľanie skúseností zo SR a zahraničia v oblasti digitálnej transformácie inovačných ekosystémov, vrátane klastrov, inovačných hubov a inovačných sietí na regionálnej alebo národnej úrovni.

Workshop poskytol príležitosť získať informácie a kontakty, zapojiť sa do diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí aj s potenciálnymi partnermi, rozšíriť biznis a získať najnovšie informácie zo svetových trhov v oblasti digitalizácie.

Podujatia za zúčastnili zástupcovia týchto inštitúcií: SIEA, Cassovia New Industry Club, Catching- up regions BBSK, CVTI, Globsec, SBA, SAPI, Pronea , Pracuj.sk, Slovak Center for Digital Innovations, Univerzitný technologický inkubátor, Inovia a Výskumnej a inovačnej autority.