Ako byť úspešný na veľtrhu

Dátum: 
utorok, 14. november 2017
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8.poschodie
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Komplexná príprava na veľtrh je alfou a omegou Vašej úspešnosti. Príprava zahŕňa mnohé kroky, počnúc stanovením cieľa, zasadením veľtrhu do marketingovej stratégie, oslovením cieľových skupín
až po Vašu prezentáciu na stánku.


Posledným dňom veľtrhu však zďaleka nič nekončí. Na seminári exportnej akadémie SARIO Vám dlhoročná zástupkyňa francúzskych veľtrhov pre Slovensko a Česko pani Tereza Slížková predstaví svoje rady a tipy aký veľtrh je pre Vás ten správny, akú formu prezentácie použiť, ako sa na veľtrh pripraviť a pod.

Pre koho je seminár určený:
  • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
    so všetkými náležitosťami

Zástupcovia Odboru Národného projektu agentúry SARIO Vás zároveň poinformujú o možnosti poskytnutia podpory na výstavný a prezentačný priestor v rámci národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí.

Registrovať sa môžete do 7. novembra 2017.