Ako podnikať bez zbytočného rizika

Dátum: 
utorok, 16. máj 2017
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Organizátor: 
SARIO
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať,
v rámci série prednášok Proexportná akadémia SARIO (PAS), na seminár
s názovom Ako podnikať bez zbytočného rizika, ktoré sa bude konať
v utorok 16. mája 2017.


Prezentácie sú v prílohe na stiahnutie zdarma  

Prednášajúci:
 • Jana Marková, hlavná analytička CRIF Slovak,
  Credit Bureau
 • Martin Vagaský, project and product manager,
  CRIF Slovak Credit Bureau
 • Peter Mucina, Country Manager EULER,
  HERMES
 • Ondřej Dvořák, project manager CRIF Czech,
  Credit Bureau
                                                 
PROGRAM

08.45 — 09.00
 • Registrácia účastníkov

09.00 — 09.10
Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO
 • Otvorenie seminára — úvodné privítanie,

09.10 — 10.40
Jana Marková, hlavná analytička, Slovak Credit Bureau
 • Definícia spoločnosti v kríze a zdroj informácií na stanovenie spoločnosti v kríze
 • Štatistika spoločností v kríze, ktorým hrozí úpadok v rámci právnych foriem, odvetví a krajov
 • Aké kroky podniknúť aby spoločnosť nespĺňala definíciu hrozby úpadku?
 • Sú spoločnosti ktorým hrozí úpadok naozaj v kríze?
 • Podnik v ťažkostiach

10.40 — 11.10
Martin Vagaský, project and product manager
 • Ako pomôcť Vášmu podnikaniu
 • Hľadanie vhodného obchodného partnera pre Vašu firmu
 • Overenie bonity klientov Informácie a nástroje pre prevenciu nebezpečných obchodných vzťahov

11.10 — 11.25
Prestávka

11.25 — 11.55
Peter Mucina, Country Manager, Euler Hermes
 • Poznať svojho odberateľa niekedy nestačí – poistite si ho!
 • Euler Hermes – kto sme
 • Poistenie pohľadávok – Vaša ochrana pred neplatičmi, Váš bezpečný vstup na nové trhy
 • Využívanie systémov spoločnosti CRIF

11.55 — 12.30
Ondřej Dvorák, project manager CRIF Czech Credit Bureau 
 • Skyminder — nástroj na celosvetové preverovanie podnikateľských subjektov
 • Prieskum zahraničných trhov (využitie globálnych služieb CRIF), aké dáta Vám môžeme poskytnúť, aby ste sa lepšie zorientovali na zahraničnom trhu AML – služba vytvorená s legislatívou EU v boji proti praniu špinavých peňazí, povinnosť preverovať sankčné zoznamy pri obchodovaní

12.30 — 13.00
 • Individuálne konzultácie / diskusia

Drobné zmeny programu vyhradené.