Angola — Obchodné príležitosti pre malé a stredné podniky

Dátum: 
utorok, 16. apríl 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
bezplatne
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: +421 910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Angolská republika je jednou z najperspektívnejších krajín subsaharskej Afriky. Je to krajina s obrovským potenciálom na vzájomnú spoluprácu vo viacerých oblastiach, najmä však v oblasti potravinárstva, zdravotníctva, rastlinnej a živočíšnej výroby, ťažby a spracovania dreva, nerastných surovín, ako žula, mramor a pod., ako aj v oblasti strojárskeho, textilného, stavebného či obranného priemyslu.

Cieľom pripravovaného seminára je priblížiť slovenským podnikateľom podnikateľské prostredie v Angole, a to od možností a podmienok podnikania cez legislatívu až po podporu podnikania v spolupráci s európskymi bankami.

O cenné informácie sa prídu podeliť pani Alena Papierniková, ktorá sa posledné tri roky aktívne venuje obchodom v rámci Česko-angolskej priemyselnej a agrárnej komory, a jej dvaja hostia, predstavitelia Česko-angolskej priemyselnej a agrárnej komory – Ing. Ján Dvořáček
a Bc. Orlando Dovala.

PROGRAM
 
09.45 — 10.00
  • registrácia účastníkov
10.00 — 12.00
  • Angolská republika — všeobecný prehľad o krajine
  • Angolský trh — obchodné príležitosti pre firmy aj jednotlivcov
  • Angola — štátne a súkromné obchodné príležitosti        
12.00 — 12.15
  • prestávka
12.15 — 14.00
  • podnikateľské prostredie v Angole
  • Angola a spolupráca s európskymi bankami
14.15 — 15.00
  • diskusia a individuálne konzultácie

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc
formou dotovaných služieb (nefinančná pomoc) v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný
po konaní podujatia.

Registrovať sa môžete do 11. 04. 2019 vyplnením formulára.