Annual Investment Meeting 2023

Dátum: 
08 - 10 máj 2023
Miesto: 
Abú Dhabí, SAE
Organizátor: 
AIM Foundation
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je partnerom globálnej investičnej komunity a podujatia Annual Investment Meeting (AIM), ktoré sa bude konať 8. – 10. mája 2023 v Abú Dhabí, v Spojených arabských emirátoch.
 
Annual Investment Meeting sa za 11 rokov svojej existencie etablovalo ako popredná platforma v regióne Blízkeho východu, ktorá sa snaží podnietiť pozitívnu transformáciu vytváraním investičných príležitosti, podporou solidarity a rozvoja hospodárskych vzťahov medzi štátmi.
 
S rýchlymi globálnymi zmenami vzniká potreba poskytnúť viac budúcich investičných príležitostí a podporiť udržateľný hospodársky rast, rozmanitosť a prosperitu. Počas AIM budú na jednom mieste o investičných trendoch a stratégiách, ktoré možno využiť pri maximalizovaní potenciálu každého podniku, krajiny a regiónu, s cieľom podporiť hospodárnosť aj diverzifikáciu, diskutovať zástupcovia štátov na úrovni ministerstiev, vládnych inštitúcií, malých a stredných podnikov, startupov a investorov.
 
Program podujatia AIM je rozdelený do 2 pilierov - Investície, Inovácie a technológie.
 
Dôležitosť kľúčových investičných príležitostí a projektov pre miestny a medzinárodný ekonomický rast podporí aktívnou účasťou na podujatí AIM riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO Egon Zorád, ktorý vystúpi v panelovej diskusii Vytváranie odolných dodávateľských reťazcov na zlepšenie príležitostí na rast (https://aimcongress.com/agenda).