Dane z pohľadu medzinárodných transakcií (webinár)

Dátum: 
streda, 18. január 2023
Miesto: 
webinár
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
KONTAKT
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenských podnikateľov na webinár s témou Medzinárodné zdanenie. Tému nám priblížia odborníčky z praxe Zuzana Melicheríková a Katarína Durilová zo spoločnosti CROWE.

V programe bude vyčlenený priestor na zodpovedanie otázok, ktoré majú možnosť účastníci zadávať už počas registrácie v registračnom formulári, odporúčame túto možnosť využiť.

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na zamietnutie účasti na webinári v prípade naplnenia kapacity.
 
PROGRAM

9.15—9.30
 • Pripojenie na webinár
9.30—11.30
 • Medzinárodné zdanenie v oblasti DPH
 • Nákup a predaj tovaru a služieb spoločnostiam z / do krajín Európskej únie
 • Nákup a predaj tovaru a služieb spoločnostiam z / do tretích krajín
 • Predaj tovaru a služieb spotrebiteľom do krajín EÚ (e-commerce)
 • Hmotnoprávne náležitosti dodania tovaru do zahraničia
 • Vznik stálej prevádzkarne z pohľadu DPH
 • Medzinárodné zdanenie v oblasti dane z príjmov právnickej osoby
 • Vznik stálej prevádzkarne v zahraničí
 • Zrážková daň
11.30—12.00
 • Diskusia a otázky účastníkov

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na webinári vyplňte registračný formulár do
13. januára 2023 do 12.00
. Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom deň pred jeho konaním.