Digitálna transformácia a príležitosti pre malé a stredné podniky

Dátum: 
štvrtok, 7. február 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Cieľová skupina:
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Digitalizácia znamená pre firmy príležitosť na zvýšenie ich produktivity, na vytváranie nových výrobkov a služieb. Vytvára tým priestor na rozšírenie ich biznisu, a to všetko bez vysokých nákladov. Mnohé digitálne služby nie sú totiž finančne náročné, pričom dokážu priniesť firme neuveriteľnú pridanú hodnotu.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Digitálne transformácie a príležitosti pre malé a stredné podniky. Na seminári sa dozviete desiatky zaujímavých tipov, ako využiť digitálne inovácie vo vašej firme, ako aj o skúsenostiach z mnohých projektov zameraných na expanziu a nové príležitosti.

Témou seminára Vás bude sprevádzať pán Filip Dřímalka, expert na inovácie a digitálne transformácie firiem (viac v prílohe o lektorovi)

Program seminára:
09:45 – 10:00    Registrácia účastníkov
 
10:00 – 12:00    Digitálne kompetencie firiem a ako ich budovať
                            Digitalizácia a automatizácia firemných procesov
                            Ako čo najefektívnejšie využívať digitálne produkty a služby
 
 
12:00 – 12:15     Prestávka
          
12:15 – 14:00     Technologické partnerstvá
                            Spolupráca so startupmi
                            Digitálne inovácie a podpora inovačnej kultúry
 
14:00 – 15:00     Diskusia a individuálne konzultácie
 

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Sario overuje oprávnenosť žiadateľa nasledovne:
  • overenie veľkosti podniku
  • overenie podmienky podniku v ťažkostiach
  • overenie neprekročenia limitu pomoci de minimis
  • overenie podmienok Schémy na podporu MSP v SR


REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 5. februára 2019.