Digitálne inovácie 2020

Dátum: 
utorok, 26. november 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: +421 910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila seminár Exportnej akadémie s podtitulom Digitálne inovácie 2020 – trendy, aplikácie a digitálne tipy pre vašu firmu.

Digitalizácia prináša firmám skvelé príležitosti, ako zvýšiť produktivitu, automatizovať procesy a vytvárať celkom nové typy výrobkov a služieb, a to často bez vysokých nákladov. Mnohé digitálne služby pritom dnes stoja len niekoľko dolárov mesačne, stačí ich iba poznať a naučiť sa ich využívať.

Na seminári sa účastníci dozvedia desiatky zaujímavých tipov, ako využiť digitálne inovácie v ich firme.

Program seminára
09:45 – 10:00        Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00        Príležitosti vo svete digitálnej transformácie
                                Digitálna produktivita
                                Spolupráca v online prostredí
                                Automatizácia procesov
                                Smart dáta – ako na ne

12:00 – 12:15          Prestávka

12:15 – 14:00          Technologické partnerstvá
                                Spolupráca so startupmi
                                Ďalšie zaujímavé online nástroje a ich využitie                                                       v praxi (30+)

14:00 – 15:00        Diskusia a individuálne konzultácie

Témou seminára Vás bude sprevádzať pán Filip Dřímalka, expert na inovácie a digitálne transformácie firiem. (viac v prílohe o lektorovi)

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 20. novembra 2019 vyplnením registračného formulára.Pre koho je seminár určený
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 200 € do 1 000 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.