Fínska podnikateľská misia na Slovensku

Dátum: 
25 - 26 apríl 2017
Miesto: 
Kongresová hala, MZVaEZ SR, Bratislava
Organizátor: 
SARIO, MZVaEZ SR, ZÚ SR v Helsinkách
Kontakt: 

Jana Glozmeková, E: jana.glozmekova@sario.sk, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si vás dovoľuje informovať, že v dňoch 25. — 26. 4. 2017 navštívi Slovensko fínska podnikateľská delegácia vedená poslancami výboru pre budúcnosť Harrim Jaskarim (súčasne je podpredseda výboru pre
obchodné záležitosti) a Sinuhe Wallinheimom.

 
V rámci návštevy fínskych podnikateľských subjektov na Slovensku
sa dňa 25. 4. 2017 od 13.00 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uskutočnia bilaterálne rokovania so slovenskými partnermi z odvetví:
  • robotika, IKT
  • kreatívny priemysel
  • čisté a zelené technológie (cleantech, greentech)
  • stavebníctvo
  • automotive
  • vzdelávanie
 
Predpokladaný čas ukončenia rokovaní je o 18.00. Ak B2B rokovania podnikateľov nebudú ukončené dňa 25. 4. 2017, budú pokračovať aj nasledujúci deň 26. 4. 2017 od 9.00.
 
V prípade Vášho záujmu o účasť na bilaterálnych rokovaniach s fínskymi podnikateľskými subjektmi, prosím, vyplňte záväznú on-line prihlášku najneskôr do 20. 4. 2017 do 17.00.
 
Prosím, nezabudnite v prihláške označiť vybraných fínskych partnerov, s ktorými chcete rokovať.
 
Harmonogramy rokovaní s vybranými partnermi budú zaslané každej slovenskej firme samostatne deň pred samotným podujatím na mail uvedený v prihláške.

PROFILY
Profily fínskch spoločnosti si stiahnete na nasledujúcom odkaze
we.tl/4uDwZVHQTU