GDPR – spracovanie osobných údajov v rámci EÚ aj mimo EÚ z technického i právneho hľadiska

Dátum: 
utorok, 15. máj 2018
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava
Cena: 
Bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Téma GDPR je rozsiahla a jej uvedenie do praxe nie je pre jednotlivca
v mnohých prípadoch „šablónovité“. Preto je potrebné, aby každý podnikateľ, ktorý spracúva osobné údaje alebo s nimi prichádza do styku, venoval tejto téme pozornosť. Z pohľadu GDPR neexistuje rozdiel medzi veľkou a malou firmou, vzťahuje sa na všetky subjekty spracúvajúce osobné údaje, na prevádzkovateľov, bez rozdielu.


Cieľom pripravovaného seminára je poskytnúť podnikateľom informácie o tom, ako si musia zabezpečiť firemné počítače, kto môže byť “DPO – zodpovedná osoba”, akou formou si posielať maily s klientmi, ďalej ich oboznámiť s formami zmlúv medzi partnermi (programátor, marketér, spracovanie účtovníckej agendy a pod.), ako poučiť zamestnancov tak, aby z firmy neunikli citlivé informácie, prečo nekupovať cudzie e-mailové databázy, ako si ošetriť “newsletter” a mnoho iných informácií súvisiacich s každodennou problematikou ošetrenou nariadením GDPR.

Seminár je určený pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku so všetkými náležitosťami!

Registrujte sa prostredníctvom online formulára najneskôr do 10. mája 2018.Záujemca vyplnením registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; súhlasí s vytváraním a spracovaním zvukových, vizuálnych, audiovizuálnych záznamov z tohto podujatia; súhlasí so zaradením svojich údajov do elektronickej databázy agentúry SARIO, ako i s poskytnutím týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia záujem o obchodnú spoluprácu.