GDPR v podnikateľskej praxi v rámci EÚ aj mimo EÚ

Dátum: 
utorok, 23. október 2018
Miesto: 
Hotel Arcade, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
SARIO Národný projekt
Kontakt: 

Petra Hudáková, T: 0910 828 323, E: petra.hudakova@sario.sk

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Téma GDPR je rozsiahla a jej uvedenie do praxe nie je pre jednotlivca v mnohých prípadoch „šablónovité“. Preto je potrebné, aby každý podnikateľ, ktorý spracúva osobné údaje alebo s nimi prichádza do styku, venoval tejto téme pozornosť. Z pohľadu GDPR neexistuje rozdiel medzi veľkou a malou firmou, vzťahuje sa na všetky subjekty spracúvajúce osobné údaje, na prevádzkovateľov, bez rozdielu.

Cieľom pripravovaného seminára je poskytnúť podnikateľom informácie o tom, ako si musia zabezpečiť firemné počítače, kto môže byť “DPO – zodpovedná osoba”, akou formou si posielať maily s klientmi, ďalej ich oboznámiť s formami zmlúv medzi partnermi (programátor, marketér, spracovanie účtovníckej agendy a pod.), ako poučiť zamestnancov tak, aby z firmy neunikli citlivé informácie, prečo nekupovať cudzie e-mailové databázy, ako si ošetriť “newsletter”, čo prinieslo GDPR do praxe a ako ho najefektívnejšie riešiť v rámci firmy.

Program seminára

09:45 – 10:00               Registrácia účastníkov
10:00 – 12:00        
          
 • Prečo vzniklo GDPR?
 • Koho a čoho sa týka?
 • Sankcie
 • Ohlasovacia povinnosť
 • DPO (Data Protection Officer)
 • Profilovanie
 • Pseudonymizácia
 • Posúdenie vplyvu
 • Technické zabezpečenie
12:00 – 12:15               Prestávka
12:15 – 14:00              
 • Vzorové príklady implementovania GDPR v praxi
 • Podrobný postup nahlasovania incidentov
 • Retenčné doby
 • Marketing pod lupou GDPR
 • Kamerové systémy
 • Návody/postupy na technické zabezpečenie
 • Newsletter
 • Návody/postupy pre eshopy
 • Čo prinieslo GDPR do praxe
 • Dogmy
 • Ako najvýhodnejšie vyriešiť GDPR vo firme
 • Príklady z praxe

14.15 – 15.00               Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť prosím vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 11.10.2018.