Harmonogram veľtrhov a výstav pre rok 2023

Dátum: 
01 dec 2022 - 01 december 2023

V rámci Národného projektu "Podpora internacionalizácie MSP" pokrýva agentúra SARIO niekoľko aktvít, medzi ktoré patrí účasť slovenských malých a stredných podnikov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch prostredníctvom národných stánkov SR.

SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na vybratých medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí.

Viac o Národnom projekte 
"Podpora internacionalizácie MSP"

HARMONOGRAM NA ROK 2023 
 
Názov poduajtia Dátum Miesto Sektor Kontaktná osoba 
IDEX20.-24.2.Abu Dhabi, SAEobranaDominika Dubovská
Dominika.Dubovska@sario.sk

 
MIDDLE EAST ENERGY7.-9.3.Dubai, SAEelektrotechnika, energetikaMiroslava Kudelásová
Miroslava.Kudelasova@sario.sk
 
GLOBAL INDUSTRIE7.-10.3. Lyon, FRsubkontraktačný veľtrhIgor Uhlík
Igor.Uhlik@sario.sk

 
HANNOVER MESSE 17.-24.4.Hannover, Dsubkontraktačný veľtrhIgor Uhlík
Igor.Uhlik@sario.sk
 
THE SMARTER E EUROPE14.-16.6.Mníchov, Dsmart technológie, elektromobilitaMiroslava Kudelásová 
Miroslava.Kudelasova@sario.sk
 
SIAE PARIS AIRSHOW19.-25.6.Paríž, FRletecký a vesmírny Dominika Dubovská
Dominika.Dubovska@sario.sk
 
ANUGA 7.- 11.10.Kolín n/Rýnom, Dpotravinársky Igor Uhlík 
Igor.Uhlik@sario.sk
 
MSV BRNO 10.-13.10.Brno, CZstrojársky Dominika Dubovská
Dominika.Dubovska@sario.sk 
 

Podrobne si vždy prečítajte informácie o mieste a zameraní veľtrhu a najmä dôležité termíny - dátum registrácie a dátum konania. 
V prípade potreby ďalších informácií, sa obráťte na kontaktnú osobu pre konkrétny veľtrh. 

Národný projekt "Podpora internacionalizácie MSP" zahŕňa podporu pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja prostredníctvom realizácie rôznych aktivít na Slovensku a v zahraničí.
Okrem organizovania účasti slovenských MSP v národných stánkoch SR na výstavách a veľtrhoch po celom svete medzi tieto aktivity patria okrem účasti na zahraničných výstavách a veľtrhoch aj podnikateľské misie, semináre Exportnej akadémie, sourcingové a kooperačné podujatia, rozvoj dodávateľských reťazcov. Pre účasť slovenských malých a stredných podnikov na medzinárodných výstavách a veľtrhoch prostredníctvom národných stánkov SR agentúra SARIO zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na týchto veľtrhoch a výstavách v zahraničí.
 
Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je prijímateľom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a partnerom tohto národného projektu je Slovak Business Agency.