ICT in Emergency Situations (webinár)

Dátum: 
štvrtok, 7. máj 2020
ICT in Emergency Situations

Cieľom webinára je priblížiť ICT firmám možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v najrôznejších oblastiach súvisiacich s krízovými situáciami, ako napríklad ochrana zdravia, kritickej infraštruktúry a ekonomiky. Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku.

Vystupujúci: 
  • William Carbone – IBM
  • Matúš Bakoň – insar.sk
  • Juraj Gago – iniciatíva Hack Virus
  • Radovan Hilbert - YMS

Registrácia je možná do 6. mája 2020 prostredníctvom registračného formulára (v anglickom jazyku). Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) zašleme zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.


 
Webinár je pripravený v rámci Diverzifikačných služieb,  ktoré sú novou aktivitou agentúry SARIO zameranou na podporu diverzifikácie slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu.

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO prosím kontaktujte: diverzifikacia@sario.sk

Všetky služby sú poskytované bezplatne.