Indonesia—Slovakia Business Forum 2019

Dátum: 
pondelok, 23. september 2019
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava, budova Omnipolis, 8. poschodie
Cena: 
bezplatne
Organizátor: 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 23. septembra 2019 podnikateľské fórum v Bratislave pri príležitosti návštevy podnikateľskej delegácie z Indonézie.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť indonézskym partnerom a nadviazať obchodné kontakty za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov a zvýšenia exportu slovenských produktov do zahraničia.
 
Podnikateľské fórum je zamerané najmä na tieto sektory:
  • strojárstvo a elektrotechnika
  • automotive
  • odpadové hospodárstvo
  • energetika
  • obchod
  • potravinárstvo
  • obuvnícky priemysel
  • inovatívne technológie
Okrem uvedených odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným zameraním predmetu svojej činnosti, ktoré majú záujem o rozvoj svojich aktivít v spolupráci s indonézskymi spoločnosťami.
 
Pre účastníkov bude pripravený pracovný program pozostávajúci z B2B rokovaní s obchodnými partnermi, prezentáciami o slovensko-indonézskom obchodnom prostredí a stretnutiami so zástupcami  MZVaEZ SR, Indonesia´s Chamber of commerce and industry (KADIN) a agentúry SARIO.
 
Predbežný program:
8.30 - 9.00         registrácia
9.00 - 9.15          otvorenie podujatia
9.15 - 10:00        prezentácie
10.00 - 11.00      B2B stretnutia
 
REGISTRÁCIA PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY SO SÍDLOM MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.Kontakt:
Simona Novosadová, M: +421 915 838 979, E: simona.novosadova@sario.sk
 
REGISTRÁCIA PRE OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
V prípade záujmu prosím vyplňte tento registračný formulár.Kontakt:
Dominika Porubská, M: +421 907 335 411, E: porubska@sario.sk
Ivana Staňová, M: +421 910 828 300, E: stanova@sario.sk
 
Registrácia je otvorená do 13. septembra 2019. Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie registrácie v prípade naplnenia kapacity misie. 
 

Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.