Informácia o veľtrhu ReBuild Ukraine 2023

Dátum: 
15 - 16 február 2023
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Kyjeve, Veľvyslanectvom SR vo Varšave, MZVEZ SR a  MH SR si dovoľujú informovať podnikateľskú verejnosť o veľtrhu
ReBuild Ukraine, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 16. februára 2023 vo Varšave. Slovenská republika vyjadruje podporu suverenite, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a prezentuje záujem zúčastniť sa na obnove Ukrajiny.
 
Cieľom účasti slovenských inštitucionálnych subjektov ako vystavovateľov je zároveň posilniť bilaterálne ekonomické vzťahy a vytvoriť priestor na implementáciu a podporu projektov slovenských podnikateľských subjektov. Záujem o účasť na veľtrhu a záujem zapojiť sa do povojnovej obnovy krajiny doposiaľ potvrdili partneri a vystavovatelia z viac ako 21 krajín sveta.

Na podujatí sa budú prezentovať najmä investori, finančné inštitúcie, stavebné spoločnosti, ale aj miestne ukrajinské samosprávy a lokálne municipality, ktorých cieľom je znovuvybudovanie zničenej infraštruktúry.

Súčasťou veľtrhu bude široký odborný program a sprievodné podujatia.
Viac informácií: https://rebuildukraine.in.ua/en#activities
 
Slovenská republika bude zastúpená národným stánkom, na ktorom bude v prípade potreby pre prítomných podnikateľov k dispozícii stolík, pri ktorom budú môcť s partnermi viesť B2B, B2G rokovania v rámci vopred určeného rozpisu/grafikonu. Z dôvodu kapacitných možností môže použiť stolík len vyhradený počet záujemcov z radov slovenských podnikateľských subjektov.
 
Spoločnosti, ktoré sa neplánujú zúčastniť osobne a majú záujem na podujatí prezentovať svoje firmy prostredníctvom letákov/brožúr, prosíme, aby tento záujem nahlásili e-mailom: bizinfo@mzv.sk do 10. februára 2023.
Propagačné materiály prvých cca 20 záujemcov budú v stánku vystavené.
  
V prípade záujmu, alebo potreby ďalších informácií kontaktujte:
Soňa Krajčová, tel.: +38 098 033-74-93, mail: sona.krajcova@mzv.sk
Marek Pocklan, tel.: +421 918 919 658, mail: marek.pocklan@sario.sk