JEC World Paríž 2021

Dátum: 
01 - 03 jún 2021
Miesto: 
Paris-Nord Villepinte, Paríž, Francúzsko
Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Nový termín konania: 1. - 3. jún 2021!

 
Cieľová skupina:
  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom veľtrhu kompozitov JEC World 2020, ktorý sa bude konať v termíne 12.— 14. mája 2020.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh JEC World je jeden z najvýznamnejších veľtrhov svojho druhu, ktorý sa koná v Paríži,  Francúzsko. Každoročne veľtrh navštívi viac ako 43 500 návštevníkov zo 112 rôznych krajín sveta. Na ploche 76 000m2 sa aj v roku 2020 predstaví viac ako 1 300 vystavovateľov z oblasti výroby kompozitov v rôznych priemyselných odvetviach ako automobilový priemysel, zdravotníctvo, stavebníctvo, elektrotechnika a ďalšie. Veľtrhu sa popri samotných výrobcoch kompozitov zúčastňujú taktiež spracovávatelia surových materiálov potrebných pri produkcii kompozitov, výrobcovia konečných produktov, ako aj distribútori a predajcovia zo všetkých oblastí priemyslu.  

Sektory výstavy:
  • Automobilový priemysel
  • Letecký a lodný priemysel
  • Stavebníctvo
  • Obranný priemysel
  • Elektrotechnický priemysel
  • Strojárstvo
  • Zdravotnícky priemysel
  • Železničný priemysel

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke podujatia.

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností
na veľtrhu JEC World 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (51m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 5 slovenských spolu-vystavovateľov.        Z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.

Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je do 10 m2.
Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

REGISTRÁCIA
Registrácia je momentálne uzatvorená. 

Poznámka:
V prípade zaplnenia miest pred ukončením registrácie, vzhľadom na limitovaný počet vystavovateľov v rámci národného stánku na veľtrhu JEC World 2021, si agentúra SARIO vyhradzuje právo ukončiť registráciu skôr.