Kalendár podujatí 2023

Dátum: 
01 mar - 31 december 2023

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aj v roku 2023 pripravuje pre slovenské spoločnosti podujatia doma aj v zahraničí, webináre a semináre na témy podpory rozvoja podnikania na Slovensku, podnikateľské misie na podporu exportu slovenských firiem (aj v čase kríz), komunikáciu, praktiky zahraničného obchodu, možnosti podnikania na území vybraných krajín s ohľadom na potreby trhov, daňové a finančné poradenstvo, ktoré sprostredkujú experti  s bohatými skúsenosťami v daných témach. 

Webináre/ semináre sú bezplatné! 
 
JANUÁR 2023
Termín Téma Čas Jazyk 
11.1.Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023*9:00slovenský 
12.1.Zmeny v daňovej legislatíve od 1.1.2023*9:00slovenský
18.1.Dane z pohľadu medzinárodných transakcií 9:15slovenský
31.1. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj*9:00slovenský 
FEBRUÁR 2023
 7.2.Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme*9:00slovenský
 8.2.Evidencia odpadov v exportnej a importnej firme*9:00slovenský
14.2.Zamestnávanie cudzincov*10:00slovenský
15.2.Zamestnávanie cudzincov*10:00slovenský
MAREC 2023 
8.3.PM z Holandska  anglický
15.3.DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru* slovenský
24.3. PM do Indie * anglický
28.3.Dodacie podmienky v zahraničnom obchode (pravidlá INCOTERMS® 2020)*9:00slovenský
29.3.Dodacie podmienky v zahraničnom obchode (pravidlá INCOTERMS® 2020)*9:00slovenský
APRÍL 2023  
3.4.PM do Vietnamu* anglický
4.4. Výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa10:00slovenský
24.4. PM do Berlína  anglický 
26.4.Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy* slovenský
27.4. Tvorba a ochrana duševného vlastníctva firmy* slovenský
MÁJ 2023  
7.-11.5.PM na Island  anglický
10.5. International Business Day 2023 -kooperačné podujatie  slovenský /anglický 
16.5. PM do Čiernej Hory  anglický
20.5. PM do Ománu a Saudskej Arábie  anglický
JÚN 2023  
    
    
JÚL 2023  
    
    
AUGUST 2023  
    
    
SEPTEMBER 2023  
1.9. PM do Španielskeho kráľovstva anglický 
18.9. PM na Island  anglický 
OKTÓBER 2023  
    
    
NOVEMBER 2023  
23.11.Slovak Industry VISION Day 2023 slovenský/anglický 
    
DECEMBER 2023  
    
    

* Podujatia označené hviezdičkou sú určené pre zástupcov malých a stredných podnikov (MSP) mimo Bratislavského kraja v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Kalendár sa bude priebežne dopĺňať, jednotlivé podujatia budú zverejnené na webstránke s podrobnými informáciami a s registračným formulárom.