Kazachstan – konkrétne možnosti vstupu na trh

Dátum: 
štvrtok, 22. január 2015
Miesto: 
SARIO, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Cena: 
20 EUR/osoba (účastnícky poplatok zahŕňa materiály a občerstvenie)
Kontakt: 

Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk

Vážený obchodný partner,

nezmeškajte odborný seminár Proexportnej akadémie SARIO s názvom 'Kazachstan – konkrétne možnosti vstupu na trh'.

Dozviete sa viac o skúsenostiach slovenských podnikateľov s pôsobením
v Kazachstane, o podpore investícií zo strany Kazachstanu ako aj o reálnych cestách vstupu na tento trh pre slovenské podnikateľské subjekty. Zároveň získate informácie o pripravovanej podnikateľskej misii do Kazachstanu
a o možnosti zúčastniť sa na nej.

Nebojte sa netradičných exportných teritórií!

Zaregistrujte sa najneskôr do 20. januára 2015. Kapacita miestnosti je obmedzená! Seminár odporúčame pre slovenské spoločnosti podnikajúce prioritne v oblasti stavebníctva, výrobcov energetických technológií, technológií na likvidáciu odpadov, poľnohospodárskych a potravinárskych technologických zariadení.